Amazon gadget ลำโพงอัจฉริยะ

Amazon เพิ่มความสามารถให้ Alexa ฉลาดขึ้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้

Home / Gadget / Amazon เพิ่มความสามารถให้ Alexa ฉลาดขึ้นเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการใช้

เมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมา Google ได้เพิ่มความสามารถในการจดจำ และแบ่งแยกเสียงบุคคลซึ่งช่วยให้อุปกรณ์สามารถปรับเปลี่ยนการตอบสนองต่อทุกคนในบ้านได้ และล่าสุด Amazon ก็ได้บอกว่าได้เพิ่มความสามารถให้ Alexa แล้วเช่นกัน

Amazon ประกาศว่า Alexa สามารถทำการแบ่งแยกเสียงได้แล้ว และสามารถรับคำสั่งได้จากการแบ่งเสียงของแต่ละคน โดยผู้ใช้สามารถตั้งโปรไฟล์เสียงได้จากแท็บ Your Voice ที่หน้า Setting บนแอพพลิเคชั่น Alexa ผู้ใช้ต้องอ่านออกเสียง 10 ประโยค และ Alexa จะใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อสร้างโปรไฟล์เสียงขึ้นมา

เมื่อทำการวิเคราะห์ และสร้างโปรไฟล์เสียงที่แบ่งแยกเสียงของแต่ละคนขึ้นมาแล้วตัวลำโพงจะสามารถแยกแยะ และรับคำสั่งของเจ้าของเสียงที่สร้างโปรไฟล์ไว้ได้ในแต่ละคน


Alexa จะเรียนรู้เสียงของคุณด้วยการทำงานนี้จะทำให้ผู้ใช้งานมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น และใช้งานอุปกรณ์ของคุณได้สะดวกยิ่งขึ้น โดยตอนนี้คุณลักษณะนี้สามารถใช้ได้สำหรับการโทรออก, การส่งข้อความ, การบรรยายสรุปต่างๆ ขณะที่ฟีเจอร์นี้รองรับหมดทั้ง Echo, Echo Dot และ Echo Show

ที่มา theverge