WOW-Keys พิมพ์นี้ทั่วถึง!!

Home / Gadget / WOW-Keys พิมพ์นี้ทั่วถึง!!

คุณเป็นมนุษย์ประเภทเดียวกับ “วันทอง” หรือเปล่า? ฉันเลือกไม่ได้ แบ่งใจออกเป็นหลายส่วนเท่าๆ กัน แจกจ่ายแบ่งสรร ตามความเหมาะสม ปลื้มทุกอย่าง ใช่ทุกสิ่ง Everything born  for Me !! ทางเลือก(ยามพิมพ์) ใด???  ที่จะไม่สร้างความเจ็บปวดให้ทุกคน!! ทุกค่าย!! และทุกเครื่อง!! (นางเอก)

WOW-KEYS จาก Omnio คือคำตอบ คีย์บอร์ด-ยูเอสบี  Full Sized  นอกจากจะทำหน้าที่ตามชาติกำเนิดคียบอร์ด สามารถใช้ได้กับทั้ง PC , Mac แล้ว ยังสวมวิญญาณเป็นคีย์บอร์ดให้  iPhone หรือ iPod ได้ด้วย ฐานด้านข้างทำหน้าที่เป็น Dock  นั่นยังสามารถแปลงไอโฟนของคุณแทน trackpad ได้อีก ด้วยฟีเจอร์เพื่อวันทองที่ว่า กับราคาเพียง $99.99 หรือประมาณ 3,000 บาท สนไหม? ใช่ กด