บราเดอร์ ถวายเครื่องพิมพ์ 117 เครื่อง ให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

Home / Gadget / บราเดอร์ ถวายเครื่องพิมพ์ 117 เครื่อง ให้สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช

บราเดอร์ ร่วมกับ บุ๊คสไมล์ ถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์จำนวน 117 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การศึกษาให้แก่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชและโรงเรียนในพระอุปถัมภ์

IMG_0211

นายธีรวุธ ศุภพันธุ์ภิญโญ (ซ้าย) ผู้อำนวยการ ฝ่ายขายและการตลาด บริษัท บราเดอร์ คอมเมอร์เชี่ยล (ประเทศไทย) จำกัดร่วมกับ นายคำภีร์ เมตตา (ขวา) ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส หน่วยงานบุ๊คสไมล์ (BookSmile) ธุรกิจในกลุ่มของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นตัวแทนจากโครงการ “ถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์และอุปกรณ์การศึกษาให้แก่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช และโรงเรียนในพระอุปถัมภ์” โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศร่วมถวายเครื่องพิมพ์บราเดอร์จำนวน 117 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์การศึกษารวม1,500 ชุด ให้แก่โรงเรียนและสถานศึกษาในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก รวมมูลค่าทั้งสิ้น 880,230 บาท โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ นี้ ซึ่งโครงการในครั้งนี้ถือเป็นปีที่ 3 ที่บราเดอร์ได้มุ่งมั่นจรรโลงพระพุทธศาสนาในประเทศไทยให้ดำเนินอยู่อย่างยั่งยืน