กรองอากาศสอดจมูก นวัตกรรมป้องกันไข้หวัด 2009

Home / Gadget / กรองอากาศสอดจมูก นวัตกรรมป้องกันไข้หวัด 2009

คุณสมบัติ กรองนาโน (Nano Filter)
กรอง นาโนฝุ่นละออง ยับยั้งแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส ละอองเกสรดอกไม้ แอมโมเนีย และเชื้อโรคในอากาศ กรองนาโนจึงเหมาะที่จะใช้ในสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคหรือในโรงพยาบาล

คุณสมบัติ กรองคาร์บอน (Activated carbon Filter)
กรอง คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ นิโคติน ควันจากสารอินทรีย์ต่างๆ คลอรีน โอโซน สารไตรฮาโลมีเทน สารไดออกซิน ยาฆ่าแมลง และสารอินทรีย์

ประโยชน์ที่ได้รับ
เป็น อุปกรณ์เพื่อรักษาเชิงป้องกันโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากการหายใจเอาสิ่งไม่พึง ประสงค์เข้าไป เช่น ฝุ่นผง ละอองเกสรดอกไม้ เชื้อโรค หรือวัตถุสารบางชนิด แม้กระทั่งกลิ่นต่างๆ และเขม่าควันไอเสียรถยนต์ ซึ่งเป็นสารก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้

 ที่มา : http://www.thaiipmart.com