พรมเช็ดเท้านาฬิกาปลุก

Home / Gadget / พรมเช็ดเท้านาฬิกาปลุก

 

สุดยอดผลงานการออกแบบจากคุณ Sofie Collin ที่คิดหลักการของการนอนว่า นาฬิกาปลุกที่ดีต้องให้คนลุกจากเตียงหน้าตาของนาฬิืกาปลุกจึงออกแบบเป็นพรมเช็ดเท้าอย่างที่เห็น

 

ง่ายๆและตรงประเด็นที่สุด หลักการที่จะปิดเสียง ต้องลุกขึ้นมาแล้ววางเท้าลง เตรียมพร้อมที่จะลุกจากเตียงจริงๆ  ไม่ใช่กดแล้วก็นอนต่อ ไอเดียกระฉูด นับถือๆ