Seedbombs ระเบิดสร้างโลก

Home / Gadget / Seedbombs ระเบิดสร้างโลก

เป็นบอมบ์ที่อยากจะให้มีกันเยอะๆ เลยสำหรับ seedbomb เพราะไม่ใช่บอมบ์หรือระเบิดที่ไว้ใช้ทำลายล้างกัน แต่เจ้า seedbomb เป็นระเบิดที่จะช่วยโลกของเราให้เปลี่ยนเป็นสีเขียวได้


seedbomb
เป็นแนวคิดการออกแบบที่บรรจุต้นกล้าเมล็ดพันธุ์ไว้ในแคปซูลบรรจุในส่วนที่ทำ ขึ้นเหมือนขีปนาวุธ เมื่อถูกส่งออกไปแล้วเจ้าแคปซูลในขีปนาวุธนี้ตกลงในพื้นที่ใหญ่ๆ เช่นในป่าก็จะช่วยแพร่พันธุ์ต้นไม้ได้ เพราะในแคปซูลจะมีอาหารและความชื้นอยู่ในขนาดพอเหมาะให้ต้นกล้าเจริญเติบโต ส่วนของแคปซูลก็ค่อยๆ ย่อยสลาย แล้วเราก็จะได้กล้าไม้ที่ฝังรากลงบนผืนดินช้าๆ เพิ่มพื้นที่ป่า พื้นที่สีเขียวให้กับโลกเราได้

 

ที่มา : igadgety.com