Wii MotionPlus

Home / Gadget / Wii MotionPlus

         Nintendo ประกาศวันวางจำหน่ายในอเมริกาและยุโรปของเกม Wii Sports Resort สำหรับเล่นบนเครื่องคอนโซล Wii และอุปกรณ์เสริม Wii MotionPlus สำหรับใช้เชื่อมต่อกับ Wii Remote เพิ่มความแม่นยำในการเล่นเกม… Wii MotionPlus จะเริ่มวางจำหน่ายที่อเมริกาในวันที่ 8 มิถุนายน ค.ศ.2009 ส่วนที่ยุโรปจะวางจำหน่ายในวันที่ 12 มิถุนายน ค.ศ.2009 โดยอุปกรณ์ดังกล่าวจะทำหน้าที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำในการเล่น และยังมีขายพร้อมกับ Wii Sports Resort ซึ่งตัวเกมจะวางจำหน่าย 26 เดือน 7 โดยประมาณ Wii MotionPlus จะแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการของการเล่นเกม ด้วยความแม่นยำที่เหลือเชื่อจะทำให้ผู้เล่นได้พบความสนุกสนานหลากหลายรูปแบบ จากเกม Wii Sports Resort

ที่มา : igadgety.com