HP Photosmart C6380 All-in-One

Home / Gadget / HP Photosmart C6380 All-in-One

แบ่งปันความสุขสำหรับทุกคนในครอบครัว


เอชพีแนะนำเครื่องพิมพ์ HP Photosmart C6380 All-in-One มาพร้อมโซลูชั่นพิมพ์ สแกน และถ่ายสำเนาแบบไร้สาย โดยผู้ใช้สามารถแบ่งปันและพิมพ์งานแบบไร้สายได้โดยเชื่อมต่อกับเครือข่ายไร้สายภายในบ้านด้วยความสามารถไร้สายที่ติดตั้งมาในด้วยระบบ  ด้วยระบบการพิมพ์แบบห้าสีทำให้ได้คุณภาพการพิมพ์ภาพในระดับห้องแล็บและพิมพ์เอกสารคุณภาพระดับเลเซอร์ อีกทั้งยังให้สำเนาที่คมชัดและการสแกนคุณภาพสูงอีกด้วย เหมาะสำหรับการใช้งานประจำวันทั้งพิมพ์เอกสารและภาพถ่าย โดยมีทั้งซอฟต์แวร์ HP Photosmart Essential ที่สามารถปรับแต่งและจัดภาพหรือเอกสารได้ตามต้องการ นอกจากนี้ ยังประหยัดหมึกและกระดาษด้วยซอฟต์แวร์ HP Smart Web Printing

เครื่องพิมพ์ HP Photosmart C6380 All-in-One ราคา 7,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)


ผู้สนใจสามารถสอบรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ได้ที่
HP Contact Center โทรศัพท์ 0-2353-9000 ต่อ 1