สแกนเนอร์ขนาดเล็ก

Home / Gadget / สแกนเนอร์ขนาดเล็ก

สแกนเนอร์ขนาดเล็ก ฟูจิตสึ สแกนสแนป เอส 300 (Fujitsu ScanSnap S300)    สามารถสแกนงานเอกสารหน้า-หลังได้พร้อมกัน และสแกนได้หลายแบบ ทั้งกระดาษ นามบัตร และโปสการ์ด มีฟังก์ชันพิเศษช่วยตรวจจับขนาดของเอกสาร สามารถสแกนนามบัตร และเอกสารที่มีความหนามากกว่าปกติได้ พร้อมทั้งมีชุดอุปกรณ์ป้อนต้นฉบับเข้าเครื่องอัตโนมัติ Automatic Document Feeder (ADF) หรือชุดป้อนกระดาษอัตโน มัติ ซึ่งเป็นฟังก์ชันการป้อน กระดาษอัตโนมัติ โดยมีความเร็วในการสแกนเอก สารสี แบบหน้าเดียว 8 แผ่น/นาที และแบบสองหน้า 16 หน้า/นาที