“iPod Nano” สีม่วง มาแล้วจ้า !!

Home / Gadget / “iPod Nano” สีม่วง มาแล้วจ้า !!

iPod Nano สีม่วง ที่คาดว่าจะออก


มีที่มาของข่าวจากรูปที่ลงประกอบนี่ล่ะครับ


เป็นรูปโฆษณาในใบปลิวของ Circuit City นู่นล่ะครับ ถ้าสังเกตุในรูปดีๆ เราจะเห็น iPod Nano สีม่วง หน้าตาเก๋ไก๋ สวยงาม


ยังไงถ้าใครสนใจจะเปลี่ยนมาใช้ iPod Nano สีม่วง ก็รอซื้อหามาใช้กันได้เลยครับ ไม่นานเกินรอ !


 


ที่มา – www.gizmodo.com