เจล ใช้แทนถุงยาง !!

Home / Gadget / เจล ใช้แทนถุงยาง !!

ทีมนักวิจัยกำลังค้นหายาหรือเจลที่สามารถปกป้องผู้หญิงจากเอดส์ได้เหมือนใส่ถุงยางอนามัย ซึ่งตอนนี้ได้รับการอนุมัติจากบริษัทยา Pfizer แล้ว


บริษัท Pfizer ได้อนุญาตให้ องค์การการร่วมมือนานาชาติสำหรับ Microbicides ใช้ยาลิขสิทธิ์ต่างๆ เพื่อพัฒนา ยา maraviroc ในรูปแบบเจลหรือครีมพื่อป้องกันการติดเชื้อเชื้อ HIV ซึ่งนี้จะเป็นการพัฒนาและค้นพบยาต่อต้านเอดส์แบบใหม่ได้


ทางทีมวิจัยได้วางแผนที่จะใช้เจลหรือครีมนี้ทาทางช่องคลอดหรือรูทวารก่อนร่วมรัก เพื่อป้องกันการติดเชื้อต่างๆ ซึ่งตอนนี้ผลการทดลองยังคงล้มเหลวอยู่


ทางทีมยังคงหวังที่จะได้ยาที่สามารถ ชะลอหรือหยุดการติดเชื้อในหมู่ประชากรที่ติดเอดส์ได้และการที่ Pfizer อนุมัติแผนการนี้จะเป็นการช่วยคนจนในประเทศที่มีความเสี่ยงต่อเอดส์สูงได้เป็นอย่างดี


กลุ่ม microbicides เป็นการร่วมทำข้อตกลงระหว่าง Johnson & Johnson subsidiary Tibotec Pharmaceuticals Ltd., Merck & Co., Bristol-Myers Squibb และ Gilead Sciences Inc. เพื่อร่วมมือในการพัฒนายาต้านเอดส์


แม้ว่าปัจจุบันจะมีถุงยางอนามัยที่ป้องกันโรคได้ดีมากแล้ว แต่ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ชอบที่จะใช้ ทำให้อัตราการติดเอดส์ยังคงเพิ่มต่อไป


ที่มา – www.blognone.com