นักวิทย์ให้กำเนิด oxygen microparticle อนุภาคที่จะทำให้คุณ ” มีชีวิตอยู่ได้ ” แม้ ” ไม่หายใจ ” !!

Home / Gadget / นักวิทย์ให้กำเนิด oxygen microparticle อนุภาคที่จะทำให้คุณ ” มีชีวิตอยู่ได้ ” แม้ ” ไม่หายใจ ” !!

 

oxygen microparticle – มนุษย์สามารถดำรงชีพอยู่ได้ ด้วยกระบวนการหายใจ ( breathing ) ที่ทำหน้าที่ ในการลำเลียงออกซิเจน เข้าสู่ปอด ก่อนเมตาบอลิซึ่มระดับเซลล์ ขึ้นไปตามอวัยวะต่างๆ  ถ้าคุณไม่สามารถหายใจได้ จะทำให้ร่างกายอยู่ในภาวะขาดออกซิเจน มีโอกาสตายหรือเป็นอัมพาฒได้อย่างง่ายดาย และจะเป็นยังไงถ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ได้แม้ ” ไม่หายใจ “ ด้วยความสำเร็จของไมโครออกซิเจน  oxygen microparticle ที่ฉีดเข้าสู่กระแสเลือด !!

 

 

ผลงานวิทยาศาสตร์การแพททย์ชิ้นโบว์แดง oxygen microparticle นี้ถูกรายงานขึ้นบน ScienceDaily โดย Dr. John Khier  แห่ง Boston Children’s Hospital ใช้เวลาคิดค้นและออกแบบมันขึ้นมากว่า 6 ปี  เพื่อช่วยให้ทีมแพทย์มีเวลาในการช่วยเหลือผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะระบบหายใจล้มเหลว โดยที่พวกเค้าไม่จำเป็นต้องหายใจใน 15 – 30 นาที หลังจากฉีด oxygen microparticle

 

 

oxygen microparticle สร้างขึ้นด้วยอุปกรณ์ sonicator ซึ่งใช้คลื่นความถี่สูง ในการผสมก๊าสออกซิเจนเข้าไปในโมเลกุลไขมัน ( fatty molecules )  ได้อนุภาคออกซิเจนที่รอบล้อมไปด้วยไขมันที่ทั้งเล็กและยืดหยุ่น มันจึงสามารถแทรกสู่เส้นเลือดฝอยได้อย่างง่ายดาย โดยเข้าไปเพิ่มระดับออกซิเจนในเม็ดเลือดแดง และป้องกันภาวะ embolisms อากาศหลุดเข้าสู่ หลอดเลือดดำ  ทำให้การผ่าตัดปลอดภัยมากขึ้น

 

โซลูชั่น oxygen microparticle ตัวนี้ ประสบความสำเร็จ หลังจากทดลองโดยสัตว์ที่ภาวะปอดล้มเหลว และทีมแพทย์ระบุว่า เมื่อมันได้ถูกฉีดเข้าสู่หลอดเลือดดำของผู้ป่วย จะทำให้ออกซิเจนในเลือดเข้าสู่ระดับปกติ เมื่อนั้นเองที่คุณจะพบว่าชีวิตเป็นสิ่งมหัศจรรย์ และนาทีนั้นมีค่ามากมายขนาดไหน !!!!

 

 

Source By sciencemag , gizmag , sciencedaily , gizmodo