จับหลอน…ธนบัตรปลอมด้วยตัวคุณ !!

Home / Gadget / จับหลอน…ธนบัตรปลอมด้วยตัวคุณ !!

 

ธนบัตรปลอม –  สมัยนี้อะไร อะไร ก็สามารถ ปลอมกันได้หมด ไข่ปลอม เครื่องสำอางค์ปลอม โทรศัพท์ปลอม หน้าปลอม  ร่างกายปลอม เป็นคนปลอมๆ ฯลฯ เด็ดสุดที่ปลอมกันในสภาพเศรษฐกิจที่อะไรก็แพงๆๆๆ แบบนี้ เห็นจะเป็น ธนบัตรปลอม แบงค์ปลอม ฮิตฮอตกันตามอัตราเงินเฟ้อในประเทศมาหลายสมัย

 

โดนเข้าไปแบบนี้ จะซื้อ จะขายกันที เดินมาขอฟรีๆ ยังรู้สึกเจ็บน้อยกว่าจริงไหม? … ฉะนั้นมาศึกษาการดูธนบัตรปลอม ที่อาจได้จากคนปลอมๆ กันดีกว่าชาวไทย !!

 

ทดสอบเบื้องต้นด้วยการ สัมผัส ยกส่อง พลิกเอียง

 

ธนบัตรรัฐบาลทำจากกระดาษใยฝ้าย จึงแกร่ง ทนทาน ไม่ยุ่ยง่าย

เหมือนธนบัตรปลอม คุณจะรู้สึกได้ .

 

ภาพที่ปรากฎเมื่อยกธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท ส่องกับแสงสว่าง

 

ธนบัตร ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท จะมีแถบสีโลหะด้านหลังของธนบัตร

เมื่อยกส่องกับแสงสว่างจะเห็นเป็นเส้นต่อเนื่อง

มีตัวเลขและอักษรโปร่งแสงขนาดเล็ก แจ้งชนิดราคาธนบัตรเช่นเดียวกัน

 

ภาพขยายตัวเลขและอักษรโปร่งแสงบนแถบสีโลหะ

ในเนื้อกระดาษธนบัตรชนิดราคา ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท

 

เมื่อส่องกับแสงสว่างลวดลายทั้งสองด้านจะซ้อนทับกันเป็นเลข 100 ที่สมบูรณ์

 

เมื่อส่องกับแสงสว่างลวดลายทั้งสองด้านจะซ้อนทับกันเป็นรูปดอกพุดตานที่สมบูรณ์

 

เมื่อส่องกับแสงสว่างลวดลายทั้งสองด้านจะซ้อนทับกันเป็นรูปดอกบัวที่สมบูรณ์

 

ที่ตัวเลขแจ้งราคามุมขวาบนของธนบัตร ๕๐๐ บาท และ ๑๐๐๐ บาท

พิมพ์ด้วยหมึกชนิดพิเศษ เมื่อพลิกสีของตัวเลข 500 จะเปลี่ยนจากสีเขียวเป็นสีม่วง

ส่วนสีของตัวเลข 1000 จะเปลี่ยนจากสีทองเป็นสีเขียว

 

ผนึกอยู่บนด้านหน้าซ้ายของธนบัตร ๑๐๐ ,  ๕๐๐ , ๑๐๐๐ บาท

จะมองเห็นเป็นหลายมิติแตกต่างกันตามราคา

และจะเปลี่ยนสีสะท้อนแสงวาววับ เมื่อพลิกเอียงธนบัตรไปมา

 

 

ทดสอบการส่องด้วย หลอดไฟแบล็กไลท์

 

เมื่อนำธนบัตรรัฐบาลส่องภายใต้รังสีเหนือม่วง ( Ultraviolet Light ) หรือหลอดไฟแบล็กไลท์จะปรากฎ

# เส้นใยเรืองแสง สีแดง สีเหลือง และสีน้ำเงิน ในเนื้อกระดาษธนบัตร
# หมวดอักษรและเลขหมาย เปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มเรืองแสง
# ลวดลายสีพื้นบางส่วนจะเปลี่ยนสีและเรืองแสงแตกต่างกันไปตามชนิดราคา

 

 

นอกจากนี้คุณยังสามารถตรวจสอบแบบแยกตามชนิดราคา ได้จาก วิธีตรวจสอบธนบัตรตามชนิดราคา ขณะเดียวกันแอพพลิเคชั่นทั่วไปที่ใช้ตรวจสอบธนบัตร ไม่แนะนำให้นำมาอ้างอิงความถูกต้องใดๆ เนื่องจากมีความคาดเคลื่อนและการตรวจสอบที่ไม่ละเอียดพอ !!

 

โทษการปลอมแปลงธนบัตร

 

 

ผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ลักษณะ ๗ ความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงหมวด ๑ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับเงินตรา กำหนดโทษของการปลอมหรือแปลงธนบัตรไว้  ดังนี้

 

มาตรา ๒๔๐

 

ผู้ใดปลอมขึ้นมาซึ่งเงินตรา ไม่ว่าจะปลอมขึ้นเพื่อให้เป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดที่รัฐบาลออกใช้ หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือทำปลอมขึ้นซึ่งพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเงินตรา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่สิบปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

 

มาตรา ๒๔๑

 

ผู้ใดแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งอื่นใดซึ่งรัฐบาลออกใช้ หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือแปลงพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ ให้ผิดไปจากเดิมเพื่อให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีมูลค่าสูงกว่าจริง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานแปลงเงินตรา ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท

 

มาตรา ๒๔๔

 

ผู้ใดมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งสิ่งใด ๆ อันตนได้มาโดยรู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสามหมื่นบาท

 

มาตรา ๒๔๕   

 

ผู้ใดได้มาซึ่งสิ่งใด ๆ โดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมตามมาตรา ๒๔๐ หรือของแปลงตามมาตรา ๒๔๑ ถ้าต่อมารู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลงเช่นว่านั้น ยังขืนนำออกใช้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๒๔๖  

 

ผู้ใดทำเครื่องมือหรือวัตถุสำหรับปลอม หรือแปลงเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้ หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือสำหรับปลอมหรือแปลงพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือมีเครื่องมือหรือวัตถุเช่นว่านั้นเพื่อใช้ในการปลอมหรือแปลง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงสามหมื่นบาท

 

มาตรา ๒๔๙   

 

ผู้ใดทำบัตรหรือโลหะธาตุอย่างใด ๆ ให้มีลักษณะและขนาดคล้ายคลึงกับเงินตรา ไม่ว่าจะเป็นเหรียญกษาปณ์ ธนบัตรหรือสิ่งใด ๆ ซึ่งรัฐบาลออกใช้หรือให้อำนาจให้ออกใช้ หรือพันธบัตรรัฐบาล หรือใบสำคัญสำหรับดอกเบี้ยพันธบัตรนั้น ๆ หรือจำหน่ายบัตรหรือโลหะธาตุเช่นว่านั้น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

 

 

 

Source By it24hrs , bot.or.th