Descriptive Camera กล้องถ่ายทอดคำบรรยาย

Home / Camera, Gadget / Descriptive Camera กล้องถ่ายทอดคำบรรยาย

 

Descriptive Camera – โดยปกติเราถ่ายภาพ เพื่อเก็บเรื่องราวหนึ่งๆ ซึ่งบางครั้งหากงานนั้นอาร์ตแตกมากๆ ก็จำเป็นต้องอาศัยการตีความเข้าช่วย ทีนี้ผลงาน Descriptive Camera การออกแบบของ Matt Richardson ตัวนี้ บรรยายภาพมาให้ โดยไม่ต้องตีความใดๆ แล้วหล่ะ? 

 

Descriptive Camera เป็นผลงานส่วนหนึ่งในวิชา Interactive Telecommunications แห่ง  New York University การทำงานของมัน เริ่มตั้งแต่กดปุ่มชัตเตอร์เพื่อถ่าย ต่อจากนั้นภาพก็จะถูกส่งผ่าน Mechanical Turk API ของค่าย Amazon ส่งตรงไปยังคนที่อยู่ปลายทางอีกทีเพื่อวิเคราะห์รูปนั้นๆ  ก่อนจะเขียนคำบรรยาย

 

 

 

แล้วส่งกลับมายังระบบกล้องอีกที แล้วพิมพ์ข้อความออกมาด้วย  thermal printer แผ่นข้อความที่ออกมานั้นลักษณะเดียวกับภาพที่ถ่ายผ่านกล้องโพลารอยด์

 

นอกจากนี้ Descriptive Camera  ยังมีโหมด accomplice สำหรับส่งลิงค์ผ่าน  instant messenger  ได้ด้วย สนนราคา  1.25$ หรือ 28 บาทต่อรูป ใช้เวลาประมาณ 3 – 5 นาที ในการถ่าย  ก่อนจะได้การตีความที่อาจเข้าใจผลงาน ได้มากกว่าคุณ !!

 

 

Source By igadgety