Animatronic Baby โอละเห่แอนดรอย

Home / Gadget / Animatronic Baby โอละเห่แอนดรอย

 

Animatronic Baby –  ที่เห็นในคลิปด้านล่างนี้  ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อไวรัสจนเกิด Wall-E  ชักดิ้นชักงอขึ้นแต่ประการใด? แต่นี่เป็นหุ่นยนตร์เด็กทารก สร้างสรรค์โดย  Chris Clarke นัก animatronics ที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงกับหุ่นยนตร์ เพื่อเลียนแบบธรรมชาติของสิ่งมีชีวิต เจ้า Animatronic Baby ถูกออกแบบเพื่อใช้ในละครเรื่องหนึ่ง ซึ่งหากมองข้ามผิวกายหยาบโลหะ และเส้นเลือดสายไฟ ที่เชื่อมโยงกันออกไป เด็กน้อยคนนี้ เธอดูจะขี้แยมากทีเดียวเชียว อุแว๊กกกกกกกกกๆ  !! -_-”

 

 

Source By Geekosystem