รูปภาพ Gogle Assistant เป็นล่ามได้ สามารถแปลการสนทนาได้ทันที ในโหมด Interpreter

Home / Gadget / Gogle Assistant เป็นล่ามได้ สามารถแปลการสนทนาได้ทันที ในโหมด Interpreter / รูปภาพ
6 ภาพ

เข้าระบบ MThai


We don't post anything to Facebook

สวัสดี user