รูปภาพ Gogle Assistant เป็นล่ามได้ สามารถแปลการสนทนาได้ทันที ในโหมด Interpreter

Home / Gadget / Gogle Assistant เป็นล่ามได้ สามารถแปลการสนทนาได้ทันที ในโหมด Interpreter / รูปภาพ
6 ภาพ