ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2008

Home / Camera / ประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2008

 


การประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2008


Thai International Photo Contest 2008

โอกาสดีๆ สำหรับผู้ที่รักการถ่ายภาพ


ไม่จำกัดอายุ เชื้อชาติ และประสบการณ์รางวัลพิเศษ จากแคนอน : กล้องถ่ายภาพดิจิตอล Canon EOS 4500*


แบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท


– Nature & Landscape Division


– Human Division


 


รางวัลชนะเลิศ


– ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพหรืออุปกรณ์สำนักงาน จาก Canon


– เงินสด 20,000 บาท จาก Secom


– ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป-กลับ กรุงเทพ-โตเกียว จากสายการบิน เจแปนแอร์ไลน์


 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1


– ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพหรืออุปกรณ์สำนักงาน จาก Canon


– เงินสด 10,000 บาท จาก Secom


 


รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2


– ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพหรืออุปกรณ์สำนักงาน จาก Canon


– เงินสด 8,000 บาท จาก Secom


 


รางวัลชมเชย (2 รางวัล)


– ผลิตภัณฑ์กล้องถ่ายภาพหรืออุปกรณ์สำนักงาน จาก Canon


– เงินสด 6,000 บาท จาก Secom


* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่าของรางวัล


 


งานมอบรางวัล   :  วันที่ 27 กันยายน 2551 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ ปาร์ค


นิทรรศการภาพ  :  วันที่ 28 กันยายน – 5 ตุลาคม 2551 ณ ห้างสรรพสินค้า อิเซตัน


 


สำนักงานการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ 2008 :


889 อาคารไทยซีซี ทาวเวอร์, ห้อง44 ชั้น4 ถนนสาธรใต้ แขวงยานนาวา สาทร กทม. 10120


โทรศัพท์  02-2100491-4


แฟกซ์       02-2100495


E-mail : tipc@marugoto.co.th


 


ที่มา ไทยรัฐ