GoPro

ดูภาพจาก GoPro ตั้งกล้องถ่ายลาวา แม้โดนเผาแต่ยังทำงานได้!!

Home / Camera / ดูภาพจาก GoPro ตั้งกล้องถ่ายลาวา แม้โดนเผาแต่ยังทำงานได้!!

นับเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเลยที่เดียวว่า กล้อง GoPro จะสามารถทนต่อความร้อนได้ขนาดนี้ โดยเหตุการณฺนี้เกิดขึ้นเมื่อนาย Erilk Strom หัวหน้าไกด์จาก Kilauea EcoGuides ได้นำกล้อง GoPro ของไปวางไว้ในร่องขนาดเล็ก เพื่อเก็บภาพของลาวาที่ไหลออกมา

ซึ่งจากนั้นไม่นานกลายเป็นว่ามีลาวาไหลออกมาผ่านรอยแตกที่อยู๋ใกล้กับจุดที่เขาวางกล้อง GoPro ไว้ ก่อนจะถูกลาวาเผาไปในที่สุด แต่เดชะบุญ ที่ลาวาเข้ามาถึงกล้อง GoPro และเริ่มเผาผลปรากฏว่ากล้อ GoPro ถูกเผาทั้งหมดแต่ มันกลับยังทำงานได้ต่อเนื่อง ถึงแม้พลาสติกที่เป็นวัสดุของกล้องจะเริ่มไหม่หมดก็ตาม แต่กล้องก็ยังทำงานอยู่จนเขามาเก็บกล้อง GoPro ตัวดังกล่าวไป

ภาพจากกล้อง GoPro ตัวที่ถูกลาวาเผา

นับว่าเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมาก ที่ลาวาอุณหภูมิความร้อนกว่า 1,000 องศาเซลเซียส ไม่สามารถหยุดการทำงานของกล้องได้ทั้งที่ GoPro ไม่เคยระบุว่ากล้องจะทนความร้อนได้ขนาดนี้ แต่อย่างไรก็ตามสภาพภายนอกของกล้อง GoPro ตัวดังกล่าวก็ได้รับความเสียหายจนไม่สามารถกลับมาทำงานได้อย่างปกติอีกครั้ง

ที่มา tsknowledge