HP เรียกคืนแบต Notebook ภายใต้ยี่ห้อ HP และ Compaq หลังพบปัญหาเรื่องความร้อน

HP ประกาศเรียกคืนแบตเตอรี่ Notebook ภายใต้ยี่ห้อ HP, Compaq มากกว่า 100,000 ก้อน หลังพบว่าอาจมีปัญหาเรื่องความร้อน ทำให้อาจส่งผลอันตรายต่อผู้ใช้

Acer เปิดตัวโน้ตบุ๊ค 4 รุ่น เน้นนวัตกรรมการใช้งานผสานดีไซน์ ในสไตล์ Just For You

ภายใต้คอนเซ็ปต์ Just For You จัดกลุ่ม For Him และ For Her ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ตรงความต้องการของผู้ใช้งาน Acer Swift7 โน้ตบุ๊คที่บางที่สุดในโลก Acer Spin7 คอนเวิร์ททิเบิ้ล (Convertible) โน้ตบุ๊คดีไซน์บางเบา